Wpisz poprawnie dane

i dowiedz się więcej ...!

Imię
Nazwisko
Telefon +48 - -
E-mail

Nowelizacja w Prawie upadłościowym dotycząca upadłości konsumenckiej

27/02/2020

Udoskonalenie obecnego modelu upadłości konsumenckiej oraz uproszczenie wielu procedur to cele obszernej nowelizacji Prawa upadłościowego, która zacznie obowiązywać pod koniec marca 2020 r.

W nowelizacji zawarto szereg zmian. Konsumenci, będą mogli wystąpić o ogłoszenie upadłości w uproszczonej procedurze, bez wyznaczania sędziego-komisarza. Przewidziano również możliwość zawierania układu z wierzycielami, z ograniczonym do minimum udziałem sądu, jedynie pod kierunkiem doradcy restrukturyzacyjnego.

Zrezygnowano z konieczności badania negatywnych przesłanek ogłoszenia upadłości. Ewentualne niewłaściwe zachowania dłużnika będą badane dopiero na etapie ustalenia planu spłaty. Możliwość odmowy oddłużenia ograniczono jedynie do sytuacji celowego działania nakierowanego na trwonienie majątku.

Wydłużono natomiast plan spłaty wierzycieli do 7 lat, w miejsce maksymalnie 3 lat sprzed nowelizacji.

Partnerzy: