Wpisz poprawnie dane

i dowiedz się więcej ...!

Imię
Nazwisko
Telefon +48 - -
E-mail

Mediacje

W naszej pracy dążymy do ulepszania skuteczności oferowanych usług. Celem samym w sobie jest perfekcyjnie dopasowane usług do potrzeb naszych Klientów gwarantując zarazem bezpieczeństwo prawne.

Mediacja to według nas choć nie jedyny, to z pewnością jeden z najkorzystniejszych instrumentów w rozwiązywaniu sporów!

Mediacja, której uregulowanie prawne w Polsce zostało poszerzone i wprowadzone w życie w grudniu 2005 r. (por. k.c. i k.p.c.), skierowana jest do szerokiej grupy uczestników życia prywatnego i gospodarczego. W dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej niemal nikt już nie ma czasu na długie i kosztowne procesy, które mimo wygranej w swym rozstrzygnięciu nie dają żadnej gwarancji odzyskania zamrożonych środków finansowych!

Często najcenniejszym w walce o odzyskanie należności okazuje się być czas. Stąd też, chcąc przeznaczyć swoje zasoby czasu i pieniędzy na inne cele niż koszty procesowe oraz szybko i bez nonsensownych sprzeciwów ze strony dłużnika odzyskać swoje pieniądze, firmy coraz częściej decydują się podjąć mediacje.
Mediacja to konstruktywne zarządzanie konfliktami poprzez odformalizowany dialog, dający konkretne rozwiązania, bez konieczności konfrontacji w Sądzie i okazywania szczegółowych dokumentów i materiałów dowodowych. Jest procesem dochodzenia do porozumienia w obecności Mediatora – osoby neutralnej i bezstronnej oraz niezaangażowanej bezpośrednio w konflikt.

Zadaniem Mediatora jest ułatwianie procesu osiągnięcia ugody drogą negocjacji z obu stronami konfliktu. Ugody jakie zawierane są przed Mediatorem na wniosek strony kierowane są do zatwierdzenia przez Sąd, przez co ich moc prawna traktowana jest na równi z ugodami zawartymi przed Sądem!

W ten sposób strony zyskują dostęp do szybkiej, bez-procesowej i taniej ochrony prawnej.

Partnerzy: